Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

2000 Λόγοι - Poll


Μέσα σε ωκεανό
αν βρεθώ θα ζήσω
ή στο πιο ψηλό βουνό
δεν θ’ αντιμιλήσω

Μέσα σε μια φυλακή
αν βρεθώ μονάχος
ή σ’ ένα χρυσό κλουβί
δεν ξανακάνω λάθος

Μόνο μες τον κόσμο
αν με βάλεις θα χαθώ
δυο χιλιάδες λόγους
έχω για να σ’ αρνηθώ

Φοβάμαι

Σ’ ένα έρημο νησί
θάλασσα τριγύρω
και σε χώμα άγονο                                  Επειδή η ποίηση δεν ήταν αποκλειστικό
με χαρά θα σπείρω                                  προνόμιο της "σοβαρής" μουσικής.
                                                             Ο Κώστας Τουρνάς έγραψε μερικούς
Κάτω από τα σύννεφα                             από τους καλύτερους στίχους του
πάνω από τα χιόνια                                 -αλλά και μουσικές- με τους Poll.
μοναχός μπορώ να ζω                             Η όλη τους παρουσία και μουσική 
δυο χιλιάδες χρόνια                                 καταγραφή χαράχτηκε με χρυσά
                                                             γράμματα. Προσωπικά τον ευχαριστώ
Μόνο μες τον κόσμο                                τόσο σε μουσικό όσο και σε
αν με βάλεις θα χαθώ                              προσωπικό επίπεδο για όλα όσα
δυο χιλιάδες λόγους                                μου χάρισε -εν γνώσει και εν αγνοία του.
έχω για να σ’ αρνηθώ

Φοβάμαι


Δεν υπάρχουν σχόλια: